Nieuwe legatarissen


14 juli 2010

Vraag nummer: 13864  (oude nummer: 15906)

Iemand heeft een testament laten maken en is in aug 2009 overleden. Zijn oudste dochter is executeur.
De erflater heeft beschreven dat zijn oudste dochter haar erfdeel krijgt, zijn jongste dochter de legitieme portie en de rest van zijn nalatenschap wordt verdeeld over 7 legatarissen. Nu wil de executeur (zijn oudste dochter) zich niet aan het testament houden en wil nog 2 niet in het testament genoemde legatarissen toevoegen en laten meedelen in de nalatenschap. Moeten de in het testament genoemde legatarissen hiermee akkoord gaan en zich hierbij neerleggen? Wat zijn hun mogelijkheden om hier niet mee in te stemmen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Erg vreemd want een executeur is uitvoerder van de uiterste wil, dus kan daar niet zomaar van worden afgeweken. Meedelen van niet aangewezen erfgenamen/legatarissen lijkt mij niet mogelijk. Wel zou kunnen dat een erfgenaam/legataris een gedeelte van zijn/haar verkrijging schenkt. Uiteraard zal de fiscus daar ook blij van worden. Het lijkt mij zaak eens te overleggen met een notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.