geldigheid testament


29 oktober 2014

Vraag nummer: 40418

mijn ex vriendin heeft naar zeggen een testament en onze kinderen zijn de erfgenamen. Nu willen de grootouders het bewind over haar nalatenschap. Via de rechtbank heb ik als vader het gezag over de kinderen gekregen. De grootouders wilden ook het gezag, maar kregen die niet. Vragen: Het contact met de grootouders is slecht,
Vragen: Als in het testament geen bewind is opgenomen kunnen grootouders dit dan opeisen aangezien ik als vader nu het gezag heb?
Mijn ex heeft volgens horen zeggen op haar sterfdag (zelfdoding) een testament gemaakt. Is deze dan rechtsgeldig? Kan ik nu ik het gezag heb over de kinderen en zij bij mij wonen ook inzage in het testament eisen in het belang van mijn kinderen?

Antwoord:

Geachte heer,

Het testament is door een notaris opgesteld en die zal ervoor zorgen dat het rechtsgeldig is. Indien u het gezag hebt, dan raakt u dat niet zomaar kwijt. Onderdeel van het gezag is ook beheer van het vermogen. Indien er geen bewind in het testament staat, zal u als ouder op basis van het gezag ook het beheer/bewind hebben over het geeerfde vermogen zolang de kinderen minderjarig zijn. Uiteraard kan een rechter anders beslissen, maar u geeft aan dat dat toe nu toe niet het geval is. Overigens zal bij minderjarige kinderen/erfgenamen sprake moeten zijn van beneficiaire aanvaarding door de ouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.