erfdeel/wettelijk erfdeel


22 januari 2010

Vraag nummer: 13391  (oude nummer: 14871)

M.,

Het contact tussen mijn ouder en een van mijn broers was al jaren lang volledig verbroken.
Het desbetreffende kind heeft, net als alle andere kinderen, een verklaring getekend waarin hij afzag van het opeisen van zijn erfdeel tijdens het leven van mijn inmiddels ook overleden moeder. Deze heeft hem later onterfd.v.w.b. haar nalatenschap. Uiteraard heeft mijn broer recht op zijn "eerste" efdeel en, als hij daarop binnen vijf jaar na overlijden van mijn moeder aanspraak op maakt, op zijn legitieme portie uit haar nalatenschap. De notaris heeft laten weten dat de zoon niet in kennis wordt gesteld (door haar, noch door de belastingdienst) en heeft voorgesteld, de erfenis zonder hem te regelen..Maar hoe gaan we daarmee om? Moeten we de erfenis onder de andere kinderen verdelen met ieder een stukje van zijn erfdeel en wettig erefdeel (en daar successierechten over betalen)? Afwachten of hij ooit van zich laat horen lijkt mij geen optie. Is er niet een soort "depotconstructie" als zeg maar een geblokkeerde rekening? Als wij hem nu actief (laten) informeren - hij weet overigens van het overlijden maar heeft daar niet op gereageerd - zou hij op alles aanspraak kunnen maken. doen we dat niet, dan vervalt zijn wettig erfdeel na vijf jaar maar dan blijft zijn eerste claim mogelijk als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen totdat het "meneer" (of zelfs zijn kinderen) behaagt contact met ons op te nemen. En als dat gebeurt, kunnen wij dan de door ons over dat deel betaalde successierechten gewoon in mindering brengen? Het is een heel verhaal maar wel een dat ons diverse hoofdbrekens bezorgt.

Bij voorbat dank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eerst dient vastgesteld te worden wat de situatie was bij overlijden van vader. Was er sprake van verdeling op grond van de wet of een testament (dan speelt mogelijk opeising) of was er geen testament en is vader voor 2003 overleden op grond waarvan de kinderen mede-eigenaren zijn geworden. Bij de verdeling van de nalatenschap van moeder zal dan zeer waarschijnlijk ook betreffende broer moeten aanschuiven als er sprake was van mede-eigendom.

Vervolgens bij overlijden van moeder moet je vaststellen van voorgschreven en wat wijsheid is. De notaris heeft een bepaalde opvatting, het lijkt erop dat u twijfelt. Bij een beroep op de legitieme portie ontstaat in beginsel een schuld aan betreffende broer. Uiteraard is dat van belang voor de samenstelling van de nalatenschap. Volgens de wet kun je betreffende broer ook een termijn stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.