erfenis


16 mei 2014

Vraag nummer: 38450

hallo, mijn grootnonkel stierf in 2005, hij had een testament laten opmaken waarin stond dat ik samen met mijn broer en zus, zijn geld kregen, maar omdat wij toen nog minderjarig waren moest mijn grootvader het erfgeld beheren en vrijgeven aan ons de dag dat we 20jaar waren,

nu ben ik 20 geworden op 19/04/2014, maar ik heb nog altijd geen erfgeld gezien,

en bij de bank waar het geld stond staat er dus niets meer op die rekening, wat ik mij nu dus afvraag: heeft hij nu fraude gepleegd omdat hij zonder mijn toestemming het geld heeft overgezet naar zijn rekening? want tenslotte was ik de rekeninghouder en had hij daar ( vruchtgebruik ) van
hij kon er niet aan zonder mijn handtekening en ik niet zonder die van hem

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik zo niet beoordelen. Is er destijds bij overlijden geld op een 'geblokkeerde' rekening gestort op uw naam? Als dat zo is dan zou eenvoudige navraag bij betreffende bank meer informatie geven. Pas daarna kan vastgesteld worden of de beheerder/bewindvoerder juist heeft gehandeld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.