Moet ik de verklaring van aanvaarding ondertekenen.


19 oktober 2017

Vraag nummer: 52414

Mijn vader is overleden.. Hij heeft een testament gemaakt en daarmee de wettelijke verdeling buiten werking gesteld.
In dat testament heeft hij bepaald dat mijn moeder legataris wordt van zijn bezit (huis en rekeningen).
Terecht hij wilde dat moeder in het huis blijft wonen en ik ook.
Er is een batig saldo.

Ook staat vermeld, dat wanner mijn moeder dit wenst, de erfgenamen moeten meewerken.

De uitvoerende notaris beweert dat ik verplicht ben te tekenen of ik de erfenis aanvaard, dan wel verwerp (of beneficiair aanvaard), anders zullen de erfgenamen (dat zijn mijn moeder en 1 zus) dit bij de rechtbank afdwingen. Niet is vermeld dat mijn moeder dat wenst.


Mijn moeder is echter niet meer capabel om over geldzaken te beschikken en verblijft momenteel tijdelijk in een verzorgingshuis, totdat er een definitieve plaats voor haar is. Mijn zus heeft alle geldzaken onder beheer, zonder overleg, ik heb daar geen enkel zicht op. Wel vertrouw ik er volledig op dat dit eerlijk gebeurt.


Volgens mij is mijn moeder al erfgenaam door het testament, of ik teken of niet.
Bovendien heb ik al handelingen verricht die aanvaarding bevestigen.
Ook heeft mijn vader er destijds geen rekening mee gehouden, dat mijn moeder niet meer tot afdoen van geldzaken geschikt is. Zij weet niet hoe internetbankieren werkt en ook niet hoe een acceptgiro moet worden ingevuld (zij is 84 jaar oud).


Wat is uw advies?


Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er al een notaris bij betrokken is en u een second opinion wenst, dan raad ik u aan langs een andere notaris te gaan. Deze rubriek leent zich niet voor concreet juridisch advies.

Algemeen: indien er overigens een testament is met keuzelegaat (tbv van moeder) dan lijkt het me dat die keuze nog wel gemaakt moet worden door moeder en dat vervolgens daaraan uitvoering moet worden gegeven door een akte afgifte legaat. Daaraan moeten de erfgenamen meewerken. Van belang is dus te weten wie de erfgenamen zijn, vandaar lijkt mij de dringende vraag van de notaris aan u.

Voor uitvoering van het keuzelegaat, lijkt het me dat uw moeder wel haar wil moeten kunnen verklaren, maar dat terzijde. Of uw moeder naast legataris tevens erfgenaam is, kan ik ook niet beoordelen, want dat hangt af van de inhoud van het testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.