wettelijke verdeling en testament


30 augustus 2004

Vraag nummer: 8622  (oude nummer: 4589)

Mijn vader is in juni 2004 overleden.
Mijn vader was hertrouwd en met deze vrouw kreeg hij nog 2 kinderen.
Uit een eerder huwelijk had hij ook 2 kinderen.
Nu weet ikj dat er een testament is gemaakt op langslevende maar hoe daarin alles is omschreven weet ik niet. Mijn stiefmoeder vroeg toch of ik het kindsdeel wil opeisen want dan moest zij naar de notaris om de waarde van het huis te weten op de dag van overlijden.
Ook heeft zij inmiddels een nieuwe relatie en hoe gaat dat dan verder.
Als zij haar huis verkoopt mag ik dan al een deel opeisen of kan dat pas na overlijden van mijn stiefmoeder ??
Ik vindt het allemaal zo verwarrend worden met die nieuwe wet dat ik er niet meer uitkom.
Hoe zit het belastingtechnisch ???

Ik zou het op prijs stellen als mijn naam NIET vermeldt wordt in uw rubriek dit met eventuele ruzie.
Het liefst zou ik antwoordt willen ontvangen via e-mail
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is het vrij eenvoudig: omdat er sprake is van een testament is daarmee afgeweken van de wet. De wet is dus in beginsel niet van toepassing. Het testament bepaalt wat geldend is. Zo ook bepaalt het testament wanneer de vorderingen van de kinderen (indien sprake is van een ouderlijke boedelverdeling) opeisbaar zijn. In beginsel is dat pas bij overlijden. Doorgaans is dat niet bij verkoop van het huis. Nogmaals: het testament is doorslaggevend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.