Legaat


28 juni 2012

Vraag nummer: 28578

Wat betekent deze zin:
In de plaats van zijn erfdeel legateer ik hem een bedrag gelijk als ware het zijn netto-erfdeel in het saldo van mijn nalatenschap.

Antwoord:

Geachte heer,

Het beste kunt u dat vragen aan de notaris die het testament heeft gemaakt, maar ik neem aan dat bedoeld is dat in plaats van een erfdeel (dus een deel in activa en passiva) er een geldbedrag/vordering ter grootte van dat erfdeel wordt gelegateerd. Je hebt dan 'slechts' een vordering in geld op de erfgenamen en schuift dus niet aan bij de tafel van de verdeling. Je bent dan ook geen erfgenaam maar legataris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.