weigeren erfdeel


1 december 2004

Vraag nummer: 8819  (oude nummer: 5083)

Mijn vader is onlangs overleden en er was een testament op langstlevende opgesteld.
Nu vinden wij, de 4 kinderen, de wettelijke regeling iets absurd en zouden willen dat de verdeling pas gaat plaatsvinden na het overleiden van onze moeder.

Is hier een mogelijkheid voor en wat zijn de consequenties ook op financieel gebied.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik weet natuurlijk niet precies wat in het testament staat (er zijn vele soorten langstlevende testamenten). Is het een zogenaamde ouderlijke boedelverdeling op grond waarvan uw moeder enig eigenaar wordt en uw erfdelen worden omgezet in een zeer beperkt opeisbare vordering, dan zie ik de problemen niet, sterker nog, dan gebeurt eigenlijk dat wat u graag wil.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.