erfenis in suriname


10 november 2006

Vraag nummer: 10612  (oude nummer: 8475)

Mij ouders wonen in Suriname en bezitten onroerendgoed, wij (de kinderen) wonen in Nederland. Mijn vader overleed op 1 sept.jl. Wij zien nu dat moeder, waarschijnlijk overmand door haar verdriet, alles dat enigszins aan hem herinnert aan het weggeven is aan derden. De staat erop niks, maar dan werkelijk niks, roerend of onroerend aan haar kinderen af te staan.
Mijn vader had een testament, op langst levende, hierin wordt niet gesproken over zijn kinderen. Kunnen de kinderen dan hun legitieme deel opeisen van moeder of tenminste een registratie doen waaruit blijkt dat indien enig goed tegelde wordt gemaakt dat zij daaruit hun legitieme delen moeten krijgen.?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar nederlands recht heeft het over het algemeen weinig zin om de legitieme op te eisen als het testament goed is omschreven. Naar Surinaams recht weet ik niet en zou u in suriname moeten navragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.