verklaring van erfrecht nodig?


3 januari 2005

Vraag nummer: 8947  (oude nummer: 5289)

is na het overlijden van mijn man een verklaring van erfrecht nodig? Wij waren in gemeenschap van goederen gehuwd,hadden een langstlevende testament en sinds enkele jaren is de wet veranderd.ook hadden wij een en/of rekening bij de bank en geen hypotheek

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat hangt er af van of een bank of verzekeringsmaatschappij daarom vraagt. Indien niemand erom vraagt is het in beginsel niet nodig. Wel lijkt het mij raadzaam om een gesprek te houden bij uw notaris over eventuele verder te nemen stappen/opties en dergelijke.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.