Vertaling van notaristaal naar nederlands: langstlevende of niet?


13 februari 2005

Vraag nummer: 9123  (oude nummer: 5602)

Geachte dames, heren,

Mijn vader is onlangs overleden.
In zijn testament staat de volgende passage:

"Ik benoem mijn genoemde echtgenote tot erfgename van zodanig gedeelte mijner nalatenschap als waarover de wet ten dage van mijn overlijden van kracht mij zal toestaan te haren meesten voordele te beschikken."

Is onze moeder enige erfgename of mogen we dat zelf kiezen(Volgens ons is dat het voordeligste(ten eerste mijn moeder erft dan het meest en ten tweede geen succesierechten verschuldigt, dus volgens ons is dat het meest "te haren meesten voordele".). Bovendien weinig administratief gedoe.
Of geldt de wettelijke verdeling(omdat er naar de geldende wet wordt verwezen) zonder testament waarbij kinderen ook erven(met als gevolg successierechten)?
(maar waar slaat de de toevoeging "te haren meeste voordele" dan op? Er is toch maar één wettelijke verdeling)
(Indien laatste geldt: kunnen wij als kinderen beslissen dat moeder alles erft zonder fiscale gevolgen?)

Met vriendelijke groeten,
John

Antwoord:

Geachte heer,

Bedoeld is dat de langstlevende het maximale deel krijgt. Ofwel, dat de kinderen hun minimale deel krijgen (legitieme portie).

Dus: bereken de delen van de kinderen (ieder 1/2 x het gewone erfdeel (bijv. bij 2 kinderen 1/3), tel dat bij elkaar op en hetgeen resteert is het deel van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.