weigeren erfenis en gevolgen voorverklaring van erfrecht voor weduwe


18 november 2003

Vraag nummer: 8174  (oude nummer: 3409)

Mijn vader is pas overleden. De drie kinderen zijn
volgens het testament de erfgenamen, moeder heeft het vruchtgebruik. De kinderen
weigeren de erfenis i.v.m. eventuele vervuiling van
de grond en kosten van sanering. Mijn moeder krijgt nu geen verklaring van erfrecht. Kan zij nu wel beschikken over geld van de en/of rekeningen? Zo ja, in hoeverre kan zij daar over beschikken? Zo nee, wanneer kan zij dat dan wel?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als het goed is houdt uw moeder gewoon recht om geld van de en/of rekening af te halen. Voor de overige handelingen zal hoogst waarschijnlijk een verklaring van erfrecht nodig zijn.

Als alle kinderen verwerpen (en er zijn geen kleinkinderen) dan is uw moeder op grond van de wet gewoon enig erfgenaam. De verwerping moet bij de Rechtbank. Meestal verzorgt de notaris die de verklaring van erfrecht opstelt dit. Overigens is de zogenoemde beneficiaire aanvaarding ook nog een optie.

Ik raad u dus ook aan om contact op te nemen met een notaris om één en ander tezamen goed door te nemen en vervolgens de zaak in werking te zetten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.