vooroverleden erfgenaam


24 november 2008

Vraag nummer: 12206  (oude nummer: 11799)

Ik ben werkzaam als begeleider in een zorginstelling. Een client van mij heeft destijds zijn beste vriend als enige en algehele erfgenaam benoemd. Deze vriend is recent overleden. Wie is/zijn nu de wettelijke erfgenamen ? De familie van mijn client (de bloedverwanten) of de kinderen van overleden erfgenaam ?

J. Puts

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt af van de omschrijving van het testament en dan met name of er wel of niet sprake is van plaatsvervulling. Er kan ook sprake zijn van een back-up erfgenaam.

Wat resteert is het advies (indien mogelijk) om een nieuw testament te maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.