testament


24 augustus 2007

Vraag nummer: 11242  (oude nummer: 9609)

kan een testament uberhoupt aangevochten worden en zo ja, hoelang
kan dan de procedure zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

Het kan, maar het zal niet meevallen en is doorgaans een zeer lange en lang niet altijd kansrijke aangelegenheid.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.