uitleg testament


29 maart 2005

Vraag nummer: 9171  (oude nummer: 5788)

Ik behartig de belangen van een kennis van mij. Deze persoon heeft de inboedel geërfd van een grote garage, behorend bij een woonhuis. Alle onroerende zaken en de inboedel van het woonhuis zijn geërfd door de Kerk. Mijn kennis heeft het recht om gedurende 5 jaar in het pand te wonen en daarna te kopen. De garage is er één in de ruimste zin van het woord. De overleden persoon had als grote hobby auto's repareren, vnl racewagens. De inboedel van de garage was dus ook zeer uitgebreid. Nu zat er aan de garage een vertrek, waarin diverse gereedschappen, zaagtafels, verf etc stonden. Dit vertrek zat weliswaar ook vast aan het woonhuis, maar kon je alleen maar betreden via de garage. Nu meent de kerk dat deze inboedel voor hen is, maar ik ben van mening dat dit niet correct is. Eén persoon van de kerk had persoonlijk erg veel interesse in deze spullen en heeft de notaris benaderd over dit vertrek. Omdat het oorspronkelijk de bedoeling was dat hier een slaapkamer zou komen, heeft deze persoon van de kerk gevraagd aan de notaris of de inboedel van een slaapkamer ook tot het woonhuis behoort. De notaris heeft hier bevestigend op geantwoord. Ik ben van mening dat dit niet klopt.
Hoe denkt u hierover?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De uitleg van de testament laat ik graag aan een rechter over, zeker als ik de daarwerkelijke tekst niet heb.

Mijn gevoel zegt (heel voorzichtig) dat de spullen die gebruikt worden voor de auto's ten goede komen aan uw kennis en dat (nog voorzichtiger) de spullen in een aangrenzende ruimte die duidelijk niet als woonruimte/slaapkamer in gebruik is, maar wel als opslag of t.b.v. de garage, mogelijk ten goede komen aan uw kennis. Maar nogmaals, mijn stem is niet doorslaggevend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.