uitkering van een legaat


18 maart 2010

Vraag nummer: 13703  (oude nummer: 15495)

Geachte heer,
Binnen welk termijn moet een legaat (geldsom) worden uitgekeerd?
En is dat hetzelfe als er nog sprake is van een langslevende?

Antwoord:

Geachte heer,

Doorgaans staat in een testament aangegeven binnen welke termijn het legaat moet worden uitgekeerd, of het al dan niet vrij is van rechten en kosten en of er al of niet rente is verschuldigd. Het legaat is een schuld van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.