tweetrapstestament


24 februari 2014

Vraag nummer: 37471

mijn vriend heeft mij als erfgenaam en executeur benoemd in zijn testament en een belanghebbende aangewezen indien mij iets overkomt en een tweede belanghebbende indien eerste belanghebbende iets overkomt.
hebben eerste en tweede belanghebbenden recht op inzage in het testament?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar mijn weten wel als er sprake is van een twaatrapstestament. De verwachters zijn tenslotte erfgenamen onder de opschortende voorwaarde. Vraagt u het voor de zekerheid nog even na bij de notaris die het testament heeft opgesteld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.