akte van erfrecht


2 december 2003

Vraag nummer: 8217  (oude nummer: 3515)

29-10 jl. is mijn vader overleden, nu heeft m'n moeder een spaarrekening en wil daarover beschikken. Klopt het dat zij eerst naar de notaris moet voor een akte van erfrecht ondanks dat mijn vader een testament had op laten stellen voor de langstlevende. En moeten haar eigen kinderen daar voor tekenen? Nu kan zij niet over haar eigen geld van de bank beschikken.
B.v.d. A.J.Gregorowitsch-Biegel

Antwoord:

Geachte heer Van Heumen,
Ik heb geen idee hoe lang de afwikkeling met de sociale dienst duurt. Vraagt u het de sociale dienst, zou ik zeggen.
Er is inderdaad een belasting op erfenissen, successierechten genaamd. Hoe hoog die belasting is, hangt af van het bedrag dat u erft en van de relatie die iemand met de overledene had (een echtgenoot of kind betaalt minder dan een neef of een verre kennis). Welk tarief voor u geldt kunt u vinden op de site www.notaris.nl en/of u kunt het zelf de notaris vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.