Waardevaststelling "bloot eigendom"


21 januari 2004

Vraag nummer: 8404  (oude nummer: 3832)

Bedankt voor Uw antwoord op eerder gestelde vraag met bovengenoemde titel (ID 3814). Het staat vast dat ook mijn vaders erfdeel in de gemeenschap viel: er was geen testament of "anti-schoonzoon/dochter" clausule.
U geeft zelf al wat aan over de waarde van het erfdeel van mijn ex-echtgenote. Rest de vraag hoe de waarde van het bloot eigendom bepaald moet worden: geldt hiervoor ook de waarde bij overlijden, eventueel met waardevermeerdering? En moet een executiewaarde gehanteerd worden of geldt de waarde in het vrije economische verkeer?
(De woning is niet vrij opleverbaar i.v.m. recht langstlevende).

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Eigenlijk bereken je de waarde van bloot-eigendom omgekeerd. Eerst stel je vast wat de totale (volle) waarde is. Vervolgens stel je vast wat de waarde is van het vruchtgebruik. Deze waarde is afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker. Hoe jonger de vruchtgebruiker, hoe hoger de waarde van de vruchtgebruik omdat het waarschijnlijk langer duurt. De successiewet geeft daar tabellen voor.

De waarde van het vruchtgebruik trek je af van de waarde van het vol eigendom en zo kom je op de waarde van het bloot eigendom.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.