Successierecht en testament


1 oktober 2005

Vraag nummer: 9535  (oude nummer: 6568)

Geachte heer/mevrouw,

Begin van dit jaar is mijn schoonmoeder overleden. Mijn schoonvader en schoonmoeder waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben een testament op de langstlevende gemaakt. Betekent dit dat voor de aangifte successierecht al het vermogen overgaat naar mijn schoonvader (totaal valt binnen de vrijstelling) en dat mijn vrouw en schoonzus nu nog geen deel erven (en derhalve geen successierecht hoeven te betalen).

Antwoord:

Geachte heer,

Over de beperkt opeisbare vorderingen van de kinderen is wel successierecht verschuldigd, maar dat wordt over het algemeen voorgeschoten door de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.