Executeur erfgenaam vertraagt legaat overmaakt


13 november 2012

Vraag nummer: 32681

Geachte heer, 5 mei 2011 kreeg te lezen dat ik een leegaat zou ontvangen ( heb ik ook aangewaard). Aug. had ik nog niets ontvangen en niet van Executeur teven één van ergenaam gehoord. Sept '11 na veel moeite heb contact. Excecuteur/ergenaam meldt dat ik dat legaat/bedrag pas als hij het huis van overledend pers. (zijn vader) heeft vekocht want spaargeld is voor iets anders gebruikt en ik ben niet de enige. Hoewel ik weet dat er veel meer is (zoals schilderijen, boot, auto...) en omdat ik weet dat excuteur/erfgenaam bezig zijn eigenzaak uit een faillissement te reden, ben ook in de stemming om ruzie te maken, geef ik toe om even te wachten. Sinds sept. 2011 heb ik van executeur/ergenaam niets meer gehoord. Wel gezien dat huis staat te koop maar is ook sinds Jan. 2012 verhuurd Sinds een paar maanden wil ik een brief sturen maar kan dat of moet ik een deurwaarder voor vrgen? Als ik een brief stuur wat moet ik op de brief schrijven: kan ik vragen de inboeldellijst in te zien of gewoon vragen bewust bedrag over te maken op mijn rekening? Moet ik rente voor vragen? Met dank voor uw advies en met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u advies wil over de inhoud van uw brief kunt u toch het beste even langs uw notaris of misschien de rechtswinkel of het juridisch loket. Als legataris bent u schuldeiser van de nalatenschap en uit dien hoofde kunt u uw maatregelen treffen, maar misschien is het goed om eerst na te vragen bij de executeur wat diens verwachtingen zijn omtrent de termijn van afgifte van het legaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.