Erfdeel stiefkleinkind


6 april 2009

Vraag nummer: 12552  (oude nummer: 12729)

Geachte heer, mevrouw,

Mijn stiefvader is onlangs overleden. Mijn moeder is enkele jaren geleden gestorven. Via testament is opgemaakt dat ik tot enig erfgenaam ben benoemd van de gehele nalatenschap van mijn stiefvader. Er zijn geen andere (stief)kinderen.

Hebben mijn kinderen, dus de stiefkleinkinderen, ook recht op een erfdeel?

In het testament staat het als volgt:

Erfstelling I:
Ik benoem tot enig erfgenaam van mijn gehele nalatenschap mijn stiefzoon P. aan den Boom....

Erfstelling II.
Indien erfstelling I geen effect sorteert benoem ik zijn kinderen, gezamelijk en voor gelijke delen, tot enige erfgenamen van mijn gehele nalatenschap.

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, niet samen met u. Hooguit van u indien zij uw erfgenamen zijn en u de nalatenschap heeft aanvaard of direct indien u geen erfgenaam wil zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.