Wettelijke eisen legaat


22 mei 2010

Vraag nummer: 13801  (oude nummer: 15764)

Mijn moeder heeft in een legaat al haar sierraden nagelaten aan de twee minderjarige dochters van mijn broer. Ik als enige, kinderloze, dochter, krijg niets van deze sierraden. Hier zitten ook erfstukken van mijn oma bij. De sieraden zijn echter in het legaat niet afzonderlijk beschreven.

Is dit legaat rechtsgeldig? Hoe zit het met de waarde van deze sieraden? Worden die in mindering gebracht op het erfdeel van mijn broer? En wie moet de successierechten betalen over de waarde van deze sieraden? Kan mijn vader het legaat van zijn overleden vrouyw naast zich neerleggen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap en dient afgegeven te worden door de erfgenamen en komt in die zin dus in minderingen op de erfdelen van alle erfgenamen.
Een legataris kan overigens zijn legaat weigeren, bij minderjarige legatarissen is dat voor een erfgenaamschap anders, maar of dat ook geldt voor een legaat zou onderzocht moeten worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.