volgorde uitbetaling erfenis


11 juni 2010

Vraag nummer: 13817  (oude nummer: 15808)

Ik richt mij tot u namens mijn vriend.
Zijn moeder overleed in november 2009. Er is sprake van drie kinderen: mijn vriend en zijn broer én een eerder overleden zus.

Er is een testament. In het testament is een notaris- (en advocaten-)kantoor als executeur-testamentair aangewezen.
Mijn vriend en zijn broer zijn ‘onterfd’. De twee kinderen van de eerder overleden zus zijn wél erfgenaam.
Mijn vriend en zijn broer hebben direct na het bekend worden van het testament hun legitieme portie opgeëist bij de executeur-testamentair (het notariskantoor).

De erfenis bestaat uit de tegoeden van bankrekeningen (€ 86196,-), de waarde van de inboedel, en een huis. Vóór het overlijden van de moeder hebben de broers de gegevens van de bankrekeningen kunnen inzien en op dat moment geconstateerd dat er
€ 104000,- op de bankrekeningen stond. Het huidige saldo is dus lager, maar de broers gaan ervan uit dat de exec.-test. reeds zijn vergoeding heeft geïncasseerd.

Inmiddels heeft de exec.-test. aan beide broers een berekening gestuurd van de omvang van de legitieme portie. Ieder heeft recht op € 48887. Hierbij is de verkoopwaarde van het huis gebaseerd op de WOZ-waarde. Het exacte bedrag van de legitieme portie kan uiteraard pas worden vastgesteld nadát het huis is verkocht.

De vraag is of mijn vriend al op dit moment bij de exec.-test. zijn deel van de legitieme portie dat is gebaseerd op de tegoeden van de bankrekeningen kan opvragen/opeisen.
Het zou dan volgens ons gaan om:
½ x € 86196 gedeeld door 3 = ca. € 14366.

Graag hoor ik van u of dat mogelijk is.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik zo niet beoordelen. In de wet staan de termijnen van opeisbaarheid. Het lijkt mij echter juist om eerst volledige overeenstemming te hebben over de hoogte van de vordering voordat tot uitbetaling wordt overgegaan, maar misschien is het goed en raadzaam dat uw vriend langs een notaris gaat voor nader advies/een second opinion.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.