vader verwerpt en krijgt een legaat


17 november 2010

Vraag nummer: 13994  (oude nummer: 16198)

Beste,

mijn vader heeft de erfenis van mijn in 2000 overleden moeder verworpen en heeft daardoor een legaat gekregen ter waarde van zijn erfdeel. Er is echter tot op heden niet afgerekend. Geldt ondanks het verwerpen de langstlevende regel nog steeds?

Antwoord:

Geachte heer,

In het testament staat neem ik aan welke rechten (en verplichtingen) uw vader heeft op grond van het keuzelegaat. Dat keuzelegaat moet wel uitgevoerd zijn/worden, anders levert dat erg veel onduidelijkheid op (vandaar ook uw vraag). Ik raad u dus van harte aan langs uw notaris/de notaris van uw vader te gaan om één en ander te formaliseren!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn