verklaring van erfrecht/acceptatie vordering


10 december 2004

Vraag nummer: 8860  (oude nummer: 5150)

Opmerking:
T.a.v. nr 3934 is het gegeven antwoord geen antwoord op de gestelde vraag.

Vraag 1:
Nu de wet stelt dat de langstlevende de beschikking krijgt over alle geld en goederen van de erflater, is de langstlevende dan ook de enige persoon die de verklaring van erfrecht tekent? Zo nee, waarvoor zouden de kinderen mee moeten tekenen?

Vraag 2:
Als de langstelevende het bezit opmaakt en schulden achterlaat, zijn de erfgenamen/kinderen dan aansprakelijk voor de helft van die schulden omdat de eerstoverledene hen een vordering op de langstlevende schonk, die geaccepteerd werd.

Uw antwoord tegemoet ziend,
N.G.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De langstlevende wordt enig eigenaar. In de verklaring van erfrecht (door de notaris op te stellen) staat dat dan ook. De kinderen moeten een verklaring tekenen of zijn hun erfgenaamschap aanvaarden!

Als de langstlevende alles opmaakt dan is dat pech gehad voor de kinderen. De vorderingen i.v.m. het overlijden van de eerste ouder zijn gewoon schulden in de nalatenschap van de langstlevende. Dat kan successierechtelijk voordeel opleveren.

De kinderen zijn gewoon als erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de langstlevende (tenzij sprake is van verwerping of benefciaire aanvaarding).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.