vruchtgebruik en successierecht


22 november 2004

Vraag nummer: 8775  (oude nummer: 5003)

Mijn vader is op 9 maart j.l. overleden. Hij heeft een testament waaruit blijkt dat de 3 kinderen het ouderlijk huis in eigendom hebben verkregen en mijn moeder het vruchtgebruik hierover heeft. Dit geld tevens voor de rest van de nalatenschap.
Vraag: mijn moeder is bij de notaris geweest en hieruit kwam naar voren dat er een aanzienlijk bedrag aan successierechten door de 3 kinderen moet worden betaald. Klopt dit en hoe zou dit eventueel anders te regelen zijn. B.v. verwerpen van de nalatenschap? Wat zijn hiervan de consequenties.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Verwerping heeft geen invloed op het verschuldigde successierecht. Dat heeft dus geen zin. Het enige dat ermee wordt opgelost dat u de successiebelasting niet hoeft te betalen (omdat u geen erfgenaam meer bent). Uw successiebelasting moet dan door de andere erfgenamen worden voldaan.

Meestal staat in een (vruchtgebruik-) testament, dat de bloot-eigenaren (kinderen) de vruchtgebruiker kan verplichten om goederen te verkopen om de successierechten te voldoen. Vraagt u dat nog even na bij de notaris. Dat zou namelijk de oplossing zijn.

Voor het overige vind ik vruchtgebruik een bron van ellende: wie betaald wat, hoe zit het met BOX3, wie mag wat en ga zo maar door.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.