Vruchtgebruik en hypotheek


4 mei 2011

Vraag nummer: 25270  (oude nummer: 16681)

vader is overleden en mijn man is enig erfgenaam, maar partner van vader is wel als vruchtgebruikster aangemerkt van de koopwoning. Partnerschap is door samenlevingscontract geregeld. Partner is teven executeur testamentair. Nu zit er een hypotheek op de koopwoning. Wie is er in deze situatie verantwoordelijk voor die hypotheek? Er is hiervoor testamentair niets geregeld.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens de wet worden gewone lasten (en herstellingen) door de vruchtgebruiker gedragen (en verricht). Daar zou je ook de betaling van de rentelasten mogelijk onder kunnen verstaan. In redelijkheid zal dat vastgesteld moeten worden, waarbij ook de bedoeling van vader van belang is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.