vruchtgebruik bij leven en testament


6 oktober 2003

Vraag nummer: 8065  (oude nummer: 3159)

Vraag: Laatste wil + vaststellingsovereenkomst
GEACHTE HEER VAN DER GRIEND
Mijn vader is jl. 17-8 overleden. Hij had een testament. Mijn ouders zijn gescheiden in 1999, in 2000 is een vaststellingsovereenkomst gemaakt waarbij de inboedel van beide partijen is en waarbij mijn moeder het in bezit heeft en het vruchtgebruik houdt zo lang zij leeft. Er is bezit, dus wij moeten successierechten gaan betalen. Mijn moeder weet bepaalde dingen niet meer zo goed; wat gebeurd er indien zij spullen weg gaat geven? Wij zijn tenslotte de erfgename ook van dat deel van mijn vader.
Mijn zuster (had geen contact met mijn vader en heeft ook een schrijven gekregen dat hij geen contact meer wilde) moet zij ook mee betalen aan de kosten van begrafenis en de schuld die mijn vader had?
Wij weten het niet meer!

met dank voor uw eventuele reactie
ELLY DE GROOT

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De eerste vraag die gesteld moet worden is natuurlijk wat het testament van uw vader inhoudt. Is hij niet van de wettelijke erfopvolging afgeweken dan zijn de kinderen de enige erfgenamen. Dus ook uw zus. De erfgenamen zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Verwerping of beneficiaire aanvaarding zijn opties als je dat als erfgenaam niet wil.

Vervolgens moet bekeken worden wat precies tot zijn nalatenschap behoorde. Als ik uw vraag goed begrijp is in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen, dat uw moeder het vruchtgebruik heeft (waarvan precies is mij niet duidelijk) en dat uw vader, en door zijn overlijden de kinderen, de zogenoemde bloot-eigenaren zijn.

In de vaststellingsovereenkomst zou ook moeten staan welke bevoegdheden de vruchtgebruiker heeft. Is daar niets over bepaald, dan geldt de wet. Op grond van de wet heeft de vruchtgebruiker over het algemeen niet het recht op spullen weg te geven/te verkopen en/of om het vruchtgebruikvermogen op te maken. Kortgezegd, kan uw moeder dus wel de vruchten plukken (gebruik en recht op rente op een bankrekening ed.), maar kan zij niet beschikken over het vruchtgebruik vermogen zonder medewerking van de blooteigenaren (nu dus de kinderen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.