Wie betaald de kosten afgifte legaat?


3 oktober 2017

Vraag nummer: 52206

Goedemorgen. In een nalatenschap zit een legaat: een kwart van een onverdeeld huis. Het is niet vrij van rechten en kosten. Nu blijkt dat het pand niet uit de boedel aan de legataris kan worden overgedragen, omdat er eerst een erfopvolginsonderzoek moet plaatsvinden. Zijn die kosten volledig ten laste van de legataris of moeten de eigenaren van het andere driekwart (die geen deel uitmaken van de nalatenschap) meebetalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vanaf deze plaats kan ik daar niet definitief antwoord op geven. De wet geeft aan dat schulden uit legaten, schulden van de nalatenschap zijn. Dat zijn in ieder geval de verplichtingen tot afgifte van een legaat. De schulden van de nalatenschap komen in beginsel ten laste van de erfgenamen. De erfgenamen zijn verplicht tot afgifte. Dus zal inderdaad vastgesteld moeten worden wie de erfgenamen zijn, omdat zij de akte van levering (mede) moeten ondertekenen. De notaris die de afgifte/levering verzorgt, kan ook aangeven wie de kosten zal dragen. Mij lijkt niet dat de mede-eigenaren/niet erfgenamen belast worden met die kosten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.