Overdracht Legaat


31 maart 2011

Vraag nummer: 24774  (oude nummer: 16608)

Hallo Notaris,

In een testament is een legaat opgenomen. Het legaat is een huis. Uiteraard ben ik nooit de eigenaar geweest van het huis. De notaris van de legataris blijft een verkoop akte opstellen. D.w,z.dat ik als erfgenaam voor alles verantwoordelijk wordt gesteld: bouwkundig, financieel VvE en ik mag geen registergoed leveren wat aan welke vernietiging onder hevig is. Is het verstandig het legaat niet te leveren en te wachten tot de rechter een uitspraak doet. Uiteraard heb ik de legataris reeds bekend gemaakt dat het legaat beschikbaar is. Graag uw reactie.

Bedankt.

Antwoord:

Geachte heer,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap en dient door de erfgenaam te worden voldaan. In die zin is de situatie ook anders dan bij een 'gewone' koop en levering. Wellicht dat u de notaris nog een keer vraagt naar de grondslag van de garanties die blijkbaar moeten worden afgegeven, want wellicht is er sprake van een bijzondere situatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.