Langstlevende testament ook voor roerende zaken?


11 september 2005

Vraag nummer: 9461  (oude nummer: 6424)

Geldt het langstlevende testament, alleen voor onroerende zaken zoals de huidige woning, of valt het gehele bezit bijvoorbeeld geld ed. hier ook onder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het geldt voor alles!!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.