afhandeling legaten


18 januari 2004

Vraag nummer: 8389  (oude nummer: 3804)

Geachte heer/mevrouw,

Mijn zus en haar echtgenoot hebben destijds (1998) beiden apart een testament voor de langstlevende laten opstellen.
Ze waren in algehele gemeenschap van goederen gehuwd en hebben geen kinderen.
Mijn zus is onlangs overleden en mijn zwager is nu de enige en algehele erfgenaam.
Mijn zus had wel in haar testament laten opnemen, dat bepaalde zaken, waaronder enkele ringetjes en een broche, na haar overlijden zouden moeten worden gelegateerd aan bepaalde in haar testament genoemde personen.
Mijn zwager was door haar in haar testament tot executeur benoemd.
Mijn vragen (ook namens mijn zwager) aan u:
- Moet er nu perse een verklaring van erfrecht bij de notaris worden aangevraagd (de bankrekeningen zijn 'en/of-rekeningen')?
- Kan mijn zwager nu zonder tussenkomst van de notaris probleemloos zelf de betreffende zaken (legaten) verdelen?
Graag uw advies hierover.
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zolang niemand vraagt om een verklaring van erfrecht is die dus strikt genomen niet nodig.

Legaten zijn schulden van de nalatenschap, dus die kan uw zwager gewoon afgeven, zowel als executeur als als erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.