Termijn beroep legitieme portie


14 november 2010

Vraag nummer: 13992  (oude nummer: 16194)

Medio 2005 is de partner van mijn moeder overleden. In zijn testament (opgemaakt in 2000) benoemde hij mijn moeder als enige erfgename, met de uitdrukkelijke bepaling, dat indien een van zijn erfgenamen een beroep doet op zijn of haar legitieme portie, deze pas opeisbaar is na het overlijden van mijn moeder. De erfgenamen hebben zich hiermee akkoord verklaard, cq hebben hierin berust.

Vorig jaar is mijn moeder overleden en nu (na ruim 5 jaar) komen de voornoemde erfgenamen een beroep doen op hun legitieme portie. Zijn ze daar niet wat laat mee?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan niet beoordelen of destijds een beroep is gedaan op de legitieme portie die nu dan dus opeisbaar is. Indien dat niet zo is, kan mogelijk sprake zijn van een verlopen vervaltermijn. Verder is ook het testament van uw moeder van belang, want wellicht dat daarin de kinderen van haar partner zijn benoemd als mede erfgenamen. Ik raad u aan eens langs uw notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.