vruchten wel of niet nuttigen?


5 januari 2006

Vraag nummer: 9875  (oude nummer: 7220)

Situatie:
Mijn overleden vader had een vruchtgebruiktestament. Mijn moeder (er zijn 4 kinderen) heeft het vruchtgebruik over de erfdelen van de kinderen. Zelf heeft ze ook een erfdeel. Over alle bezittingen (huis, sprragelden, effecten) is zij 60% eigenaar en de kinderen samen voor 40% bloot eigenaar

Mijn moeder ontvangt vruchten in de vorm van rente en dividend inkomsten.
Vraag: moet of mag zij deze vruchten haarzelf toe eigenen?
Indien ze dit niet doet , omdat ze voldoende inkomen heeft, en ze laat de vruchten gewoon bij de bloot eigenaren aangroeien worden deze dan als een schenking gezien of niet?
Zo nee dan kan er naar mijn idee op een lucratieve manier successierecht bespaard worden.
Is dit juridisch gezien toegestaan?

Antwoord:

Geachte heer,

Het testament zelf en/of de akte afgifte legaat zal in ruime mate de bepalingen van het vruchtgebruik omschrijven, dus ook de situatie dat geen gebruik wordt gemaakt van de vruchten. In het algemeen komt volgens de wet aan de vruchtgebruiker alle vruchten toe die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden. Wordt er dus niet afgescheiden of is er geen sprake van opeisbaarheid, dan wast het (lijkt mij) als het ware aan bij het bloot eigendom.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.