Zieke oom en vertrouweling


6 november 2015

Vraag nummer: 44158

Mijn Oom is ernstig ziek en zal niet lang meer leven,hij heeft hulp in alles van goede vriend en zijn vrouw,die hem terecht in een verzorgingshuis hebben laten opnemen, tot zo ver alles goed.
Echter nu is dit gezin de afbetaalde woning van de Oom aan het leegruimen en ik hoor daar niets over en wil doodzieke Oom daar ook niet over lastig vallen.
Oom heeft geen kinderen wel twee volle neven.
Kan het nu zo zijn dat dit hulpvaardige gezin gewoon hun eigen gang maar gaat? zonder de neven op de hoogte te brengen?
Ons gevoel zegt ons dat ook na het overlijden van de Oom wij ook wel niets zullen horen.
Het heeft er alle schijn van dat deze mensen in de loop der jaren de Oom hebben weten in te palmen en misschien wel het ea hebben laten vastleggen bij een Notaris.
Als dit zo blijkt te wezen, horen de neven waarschijnlijk nooit meer wat, kan dit dan ook zo maar?

Ronald.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien een bepaalde person zaken regelt voor een andere person, zal dat doorgaans geschieden op basis van een volmacht. Strikt genomen zou die ook mondeling afgegeven kunnen zijn, maar een schriftelijk volmacht is aan te bevelen en bij verkoop en levering van een woning zelfs noodzakelijk. De notaris zal daarop toezien bij overdracht.

Indien betreffende personen ook een testament heft gemaakt, zal de notaris bij het opstellen van dat testament zorgvuldigheid in acht nemen. Andere personen worden daar ook niet van op de hoogte gesteld uiteraard, gezien de geheimhoudingsplicht van de notaris. Hetzelfde geldt overigens na overlijden. Blijken familieleden na overlijden niet als erfgenamen in een testament te zijn opgenomen, zullen deze inderdaad in beginsel niet op de hoogte worden gesteld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.