langstlevende partner


11 december 2006

Vraag nummer: 10726  (oude nummer: 8621)

Recent (sept. jl) is onze vader overleden. Hij heeft een testament achtergelaten waarin hij zijn partner (samenlevingscontract) benoemd als erfgenaam met legaten naar de 4 kinderen en haar tevens tot executeur benoemd. Wij hebben echter met haar geen kontakt omdat zij dat niet wenst en moeten nu alles maar voor zoete koek aannemen want ook de notaris in kwestie neemt genoegen met telefonische mededelingen. Er staat echter in he testament bepaald dat de boedel in gezamenlij overleg met de kinderen moet worden opgemaakt. de notaris zegt dat het geen zin heeft om hier een punt van te maken want ze kan alles doen wat zij wil (?)
kunt u ons hier raad in geven?? kunnen we op de een of ander wijze toch iets doen, wij hebben geen toegang tot de woning en zelfs een herinnering wordt ons geweigerd.

Alvast dank voor uw reaktie!!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is zeker niet ongebruikelijk dat er een testament is waarin de partner tot enig erfgenaam wordt benoemd en de kinderen zeer beperkt opeisbare vorderingen op de partner krijgen. Het is als het ware gelijk aan het langstlevende testament voor gehuwden/de wettelijke verdeling.

De partner kan inderdaad alles doen en laten wat zij wil. U kunt een beroep doen opuw legitieme aanspraak, maar ik betwijfel of u daarmee verder komt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.