rente over nog uit te betalen legitieme portie


11 maart 2010

Vraag nummer: 13661  (oude nummer: 15420)

mijn moeder stierf in april 2004
bij de opening van het testament ( dat werd opgemaakt toen zij al iets begon te dementeren, dus zeer duidelijk onder dwang) bleek dat moeder alles vermaakt had aan 1 der 3 dochters, met de verplichting mij en mijn andere zus ""de waarde van de legitieme portie'' uit te betalen.
Sindsdien zijn wij verwikkeld n een juridische procedure en momenteel in Hoger beroep. Volgens ons moet zij ons ook de rente over ons deel uit betalen, zeker ook omdat zij jarenlang weigerde mee te werken aan een snelle afwikkeling, als executeur alles kon doen, maar nooit ietds deed. Haar taktiek is rekken, rekken.
Op die manier krijgt zij over ONS geld rente, zelfs ook nog de rente over het erfdeel van de eerstoverleden ouder

Mijn vraag is, hoe is dit nu geregeld, want dit kan toch niet?

Ellen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Met alle respect voor uw aanspraken kan ik u toch vanaf deze plaats geen antwoord geven omdat één en ander blijkbaar al bij advocaten en rechters ligt. Overigens is de rente vastgelegd in de wet, maar daar gaat het over de legitieme portie zelf en in beginsel niet over een bedrag dat daarmee overeenkomt. Het lijkt mij dat u toch bij uw advocaat en notaris moet zijn voor nadereb informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.