War kan ik doen als ik onterfd ben?


2 oktober 2018

Vraag nummer: 56271

ik heb het testament gelezen en im ben onterft heb ik
nu nog rechten?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een onterfd kind kan aanspraak maken op de legitieme portie. Indien de langstlevende echtgenoot is onterfd, kan aanspraak gemaakt worden op bepaald vruchtgebruik. Andere personen hebben in het algemeen geen speciale rechten bij onterving.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.