wie is straks erfgename?


28 mei 2013

Vraag nummer: 34711

Tante van 92 ( nooit getrouwd geweest en geen kinderen)heeft jaren geleden testament op laten maken.
Daarin worden vernoemd:2 zussen als erfgename.
1e zus is reeds overleden ( ook nooit getrouwd geweest en ook geen kinderen. Zus 2 is ook overleden was wel getrouwd en heeft 2 kinderen. dan een geld bedrag voor schoonzus ( ook overleden ( man ook ) heeft 3 kinderen uit dat huwelijk met broer van tante).
Momenteel heeft zij alleen nog nichten en neven ( in totaal 7).
Mijn vraag:
wie is straks erfgename: de 7 nichten / neven ? de man van overleden zus, of de kinderen daarvan? vast hartelijk dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik zonder inzage in het testament niet beoordelen. De vraag is namelijk (onder meer) of er is afgeweken van de regels van plaatsvervulling en of er wellicht back-up erfgenamen/legatarissen zijn benoemd voor het geval een eerdere erfgenaam/legataris niet wil of kan erven. Verder zou het zo kunnen zijn dat het testament mogelijk nog wordt aangepast (indien uw teante het wil en kan).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.