belasting over kindsdeel


13 november 2009

Vraag nummer: 13192  (oude nummer: 14361)

In hoeverre is het kind na het overlijden van van één van de ouders (er is een testament op het leven van de langstlevende) verplicht om jaarlijks over het kindsdeel belasting te betalen. Ik bedoel hiermee niet de successierechten, deze zijn al betaald, maar belasting op een niet opeisbare vordering (het kindsdeel) gedurende de jaren dat de overgebleven ouder nog in leven is

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als het goed is (langstlevende testament dat overeenkomt met de wettelijke verdeling) is er sprake van defiscalisering op grond waarvan de vordering en de daar tegemover staande schuld niet in de IB betrokken wordt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.