Testament herroepen?


25 augustus 2004

Vraag nummer: 8615  (oude nummer: 4572)

Mijn Opa is kort geleden overleden . En ik kreeg het testament, van hem via een familie-persoon, die mijn opa in het jaar '87 had gemaakt, terwijl ik bijna zeker weet dat die persoon later aan dat jaar een nieuwe testament gemaakt had, hoe kom ik erachter?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ga met het overlijdensbewijs van uw opa en uw legitimatie (liefs ook trouwboekje van uw ouder) naar een notaris in de buurt en vraag hem/haar inlichtingen in te winnen bij het Centraal Testamenten Register. Daaruit moet één en ander blijken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.