Vruchtgebruik huis langstlevende en huissleutel erven


30 januari 2013

Vraag nummer: 33460

Indien de langstlevende binnen een huwelijk het vruchtgebruik als legaat krijgt, hebben de erven (kinders) dan recht om een huissleutel in bezit te hebben? Zij zijn blooteigenaar en verantwoordelijk voor groot onderhoud en eventuele aanpassingen.

Antwoord:

Geachte heer,

Naar mijn weten is één en ander niet eenvoudig terug te vinden in het erfrecht of de algemene regeling van vruchtgebruik.De bepalingen van het vruchtgebruik zijn van belang om vast te stellen welke bevoegdheden de vruchtgebruiker heeft.

Indien er geen duidelijkheid te verkrijgen is, zou mogelijk aangesloten kunnen worden bij het huurrecht. Over het algemeen is het naar mijn weten voor de huurder niet toegestaan om de verhuurder de toegang tot de woning te ontzeggen. Daartegenover mag een verhuurder niet onaangekondigd een woning betreden. Hij of zij dient altijd aan te bellen of te kloppen en te wachten tot de deur wordt opengedaan. Wanneer een verhuurder de verhuurde woning wil bezoeken dan moet hij of zij daar een duidelijke en goed omschreven reden voor hebben. In het algemeen is het voor te stellen dat een verhuurder zelf ook sleutels heeft, maar mag daar dus niet in alle gevallen zomaar gebruik van maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.