huwelijk na testament opmaken


24 april 2009

Vraag nummer: 12602  (oude nummer: 12857)

Iemand, weduwnaar zonder kinderen, vindt een nieuwe partner(met 4 kinderen). Hij laat een testament opmaken, waarin hij tav haar, zijn zorgplicht na zijn evt. overlijden erkent en haar als enige erfgename benoemt. Indien zij na zijn overlijden binnen 10 jaar overlijdt, zal de erfenis toevallen aan zijn "Als dan levende broers en zusters".
Enige weken voor zijn overlijden treden zij in het huwelijk. Zij overlijdt binnen genoemde 10 jaar.
Zijn de broers en zusters nu nog erfgenamen. Zij stellen nl, dat er een testament zou zijn, waarin staat dat ook na zijn huwelijk zij alleen recht had op het vruchtgebruik.
Is het mogelijk, dat een testament boven een huwelijk gaat, zodat de broers en zusters erven en niet de kinderen van zijn eerst partner en daarna echtgenote.
Als laatste: vallen indien het testament nog rechtsgeldig is, de nog levende partners van overleden broers en zusters binnen de termen van "broers en zusters".
bvb dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Veel, zo niet alles, hangt af van de inhoud van het testament en de letterlijke bewoordingen. Vruchtgebruik is vruchtgebruik en niet vol eigendom (enig erfgenaamschap). Het testament zou daarin kraakhelder moeten zijn.

Mijn advies: ga eens langs een notaris met het testament voor nadere informatie over de inhoud daarvan. Een huwelijk herroept over niet een testament, tenzij in het testament anders staat omschreven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.