kindsdeel in langstlevende testament


23 januari 2007

Vraag nummer: 10795  (oude nummer: 8734)

Wanneer je ouders een
testament hebben op
langstlevende en een
van de beide komt te overlijden is het dan zo
dat kinds erfdeel altijd naar
de weduwnaar/weduwe
gaat of heeft een kind altijd recht
op een bepaald deel dat
uitgekeerd mag worden.
Bijvoorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt af van de inhoud van het testament, maar doorgaans betekent het dat het kindsdeel pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende (en een aantal uitzonderings gevallen gedurende het leven van de langstlevende).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.