waardevastheid van legaten en erfenissen


7 mei 2014

Vraag nummer: 38266

Hoe werkt inflatie resp. waardevastheid in testamenten ?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt (mede) af van de inhoud van het testament, dus hoe één en ander is omschreven. Er kan een geldbedrag gelegateerd worden al dan niet met inflatiecorrectie of bijvoorbeeld een geldbedrag ter grootte van een percentage van de waarde van de nalatenschap. Overleg met betreffende notaris is uiteraard de aangewezen weg hierin.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.