vrijwillige afstand deel legaat


27 januari 2011

Vraag nummer: 14077  (oude nummer: 16385)

1a. Als een erfgenaam uit zijn per legaat verkregen goederen nog vóór de verdeling/uitkering van het erfdeel vrijwillig spullen geeft aan een andere erfgenaam, moet dan de waarde daarvan verrekend worden bij de uiteindelijke verdeling?
1b. En als de ontvanger een onterfd kind is, moet dan verrekend worden met de legitieme portie?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap die durikt op de gezamenlijke erfgenamen. Een legataris (iemand die recht heeft op een legaat) kan die wel weigeren. Heb je het legaat gekregen, dan kun je het wel weer afstaan, maar dan noemen we het gewoon een schenking.

De berekening van de legitieme is een apart verhaal, afhankelijk van het sooert legaat, kan het wel of niet in mindering komen op de hoogte van de lagitieme portie. Daarvoor raad ik u aan langs uw notaris te gaan voor informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.