uitleg testament:plaatsvervulling


1 november 2005

Vraag nummer: 9650  (oude nummer: 6789)

WAT WORDT ER BEDOELD MET: echter wat mijn kinderen betreft bij vooroverlijden met plaatsvervulling als volgens de wet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat wil zeggen dat als een kind/erfgenaam overlijdt vóór het overlijden van betreffende ouder/erflater, de kinderen van dit kind (dus de kleinkinderen) in de plaats treden van de reeds vooroverleden ouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.