rechten onterfde echtgenote


25 november 2006

Vraag nummer: 10673  (oude nummer: 8556)

Mijn moeder heeft mijn vader, mij en mijn broer nu 35 jaar geleden plotseling verlaten,de boel de boel gelaten en vervolgens te gaan leven als gescheiden van tafel en bed. Mijn vader en mijn moeder blijken nu echter niet officieel van tafel en bed gescheiden te zijn. Mijn vader gaf mij mondeling op dat niet gewild te hebben om zodoende na zijn overlijden zijn pensioen niet verloren te laten gaan maar dat mijn moeder daar nog van kon profiteren.
Nu is mijn vader onlangs overleden en komt mijn moeder weer om de hoek kijken om het een en ander op te eisen w.o. boedelzaken welke zij 35 jaar geleden compleet in de steek liet.
Bij testament van mijn vader blijkt mijn moeder nu geheel onterfd te zijn.
Er is geen eigen woning en de erfenis betreft alleen roerende zaken.
Heeft zij recht op een deel van de erfenis?? Heeft zij recht op het pensioen van mijn vader na 35 jaar duurzaam gescheiden van hem te hebben geleefd??

vr.gr. Hans Oskam

Antwoord:

Geachte heer,

Uw moeder is volgens u door uw vader onterfd, dus in beginsel houdt het daarmee op, ware het niet dat echtgenoten toch bepaalde wettelijke rechten op vruchtgebruik hebben. In sommige gevallen is dat mede afhankelijk van de verzorgingsaanspraak door de echtgenote. Dat is in casu wellicht lastig aan te tonen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.