Bepaling hoogte van nalatenschap


2 december 2007

Vraag nummer: 11385  (oude nummer: 9936)

In 1999 is moeder overleden en is de nalatenschap niet verdeeld. In 2007 is vader overleden. Nu hoorde ik dat niet het gehele bedrag dat van de bnalatenschap opgegeven dient te worden in de aangifte maar dat er een percentage op los moet worden gelaten. Is dit juist?? En zo ja wat is dan het percentage en waar wordt dit ingevuld? Of wordt hier rekening meegehouden wanneer vraag 2e met nee wordt beantwoord?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het antwoord is te vinden in het testament van uw moeder!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.